Utlån av utstyr 

Den beste måten å låne utstyr på er å sende melding til Facebook siden vår eller med epost til klatrestyret@osi.uio.no.

Alle medlemmer kan låne utstyr til både inne- og uteklatring. Utlån foregår i treningstiden på mandager klatreveggen med instruktør tilstede, som kan kvittere for lånet.

Vi har blant annet:

 • seler, hjelmer, taubremser
 • enkelttau, dobbelttau
 • sport- og alpinslynger
 • crash prads
 • kamkiler, kiler
 • isøkser, stegjern, isskruer
 • en aktuell og god sammling av klatrefører (sport, buldring, alpin, trad, is) som kan lånes, se nederst på siden.

Alle som låner utstyr må kjenne til korrekt bruk av utstyret. Utstyret generelt lånes ut i 2 uker. Blir utstyr skadet vil dere ikke bli holdt ansvarlige, men det er viktig at dere sier ifra så andre ikke blir satt i fare. Send epost til klatrestyret@osi.uio.no med bilde av utstyr hvis det er skadet. Utstyrsansvarlig krever gebyr på 50,- for utstyr som må purres opp pga. sen innleveing. Husk å fyll ut feltene for innlevering i skjemaet og få en instruktør til å se over utstyret når du leverer det inn.
Hvis du kommer for å låne utstyr under nybegynnerkurs (onsdager) må du forvente noe ventetid før instruktørene har tid til å hjelpe deg.


Borrowing Equipment

 The best way to borrow equipment is by sending a message over our Facebook page or emailing us at klatrestyret@osi.uio.no.

All members can borrow equipment for both indoor and outdoor use. It will be possible to pick up and return equipment when there are trainings in the climbing wall with the instructor present.

You can borrow (among other items): 

 • harnesses, helmets, belay devices
 • single and double ropes
 • sport- and alpin quickdraws
 • crash prads
 • camalots and nuts
 • ice axes, crampons, ice scrues
 • climbing guidebooks (see below on this page)

You must know the proper use of the equipment to borrow. In general, you can rent the equipment for two weeks. If any equipment is damaged, you will not be held responsible, but it is important that you let us know so we can fix it. If the equipment is damaged, send an email to klatrestyret@osi.uio.no, with images of the equipment. The Equipment Manager will require a fee of 50,- for equipment that is delivered late. Remember to fill in the fields for submission and have an instructor to review the equipment when you give it back. If you come to borrow equipment under the beginner courses (wednesdays), you should expect some waiting time, as the instructors might be busy with the course.

Below we list our decent and up-to-date collection of guidebooks for Norway from which you can borrow (sport, alpine, trad, ice).


Biblioteket av klatreførerne --- Our climbing guidebook collection

Below you can find all the climbing guidebooks our club library contains. You can borrow them subject to the same rules as the other equipment, but please take care and don't drop them on dirty ground at the crag :-)

If we are missing a guidebook you need, send an e-mail to klatrestyret@osi.uio.no or write us a message on Facebook, and we'll try to add it to the collection!

The guidebooks are lying around in a box in the bouldering room, so feel free to look for inspiration during your fingerboard session, but please contact us on Facebook or E-mail if you want to borrow a guidebook!


Oslo & omegn

Klatrefører for Oslo og omegn, utgitt av kolsås kaltreklubb høsten 2021.

Føreren tar for seg 29 klatrefelt med til sammen 1600 ruter.

Siden forrige utgave har denne blitt utvidet med Nedre Sydstup og Den skjulte veggen på Kolsås, skullereud i Østmarka, Isdammen i Groruddalen,Svaraberget i Nordmarka og Utsikten i Gjerdrum. 

Tekst i boken er både på engelsk og norsk.

Guidebook for climbing in Oslo.

Descriptions in the book are both in English and Norwegian.

Hægefjell  

I forordet sies det
"Hægefjell er stedet hvor fjellklatrespirer slår ut i blomst, men også stedet hvor drømmer og ambisjoner møter harde realiteter."
Guideboken inneholder mange buldreproblemer og 16 utvalgte storveggsruter. Det finnes mange ruter mer på Hægefjell som er beskrevet i en gratis nettfører, det er bare å kjøre på med et bing søk.

A lot of boulder problems, and a collection of 16 frightening slab routes (there are plenty more routes on Hægefjell, and there's a free pdf guide out on the internet, give it a bing search)

Sogn og Fjordane  

 

Includes the popular crag "Beachen" in Stryn.


Mange flertaulengdersruter og litt sportsklatring og buldring.

Ice and mixed climbing guidebook for the classic mountain region Oppdal in Trøndelag (very conventient to reach by train)
Hemsedal ice

I boken siteres det Will Gadd:

"I thought Hemsedal was a ski area with some ice climbing more than what it really is, an ice climbing area with some skiing"
Mostly bolted crags in southern Norway, a bit older but still very nice!
Mostly trad (and some mix) multi pitch routes in Uskedalen (Vestlandet). The guidebook is from 2021, so the information is probably up to date!
Sports climbing around Bergen
Sør-NorgeClimbing in Sweden.