*** NB! Scroll down for English ***

Rabattavtaler 

FYSIOTERAPI

Øyvind Ville - Refusjonsrett - bare betal egenandel for avtalen. Holten Institutt på Sandaker, Sandakerveien 59. Kontakt Øyvind for en avtale på mobil 22151264 eller med epost oyvindville[at]gmail.com. 

Stian Christophersen - 10% på alle konsultasjonstyper hos Apex Klinikken

Volvat - Hanna Midtbø - 20% avslag på vanlig takst for fysioterapi på Volvat. Medlemmer som ikke er studenter, 34 år eller yngre kan få gratis student medlemskap og dermed 20% rabatt. Ta med ditt OSI Klatring medlemsbevis og registrer medlemskapet i resepsjonen før avtalen

Simen Schei Eikbu -15% førstegangskonsultasjon og oppfølgende på Majorstuen Fysikalske Institutt

BUTIKKER

Klatreverket

Medlemmer av OSI Klatring får 15% rabatt på utstyr i klatresjappa på Klatreverket. (gjelder ikke førere, og prismebriller). Det eneste man trenger, er å ta med kvitteringsutskrift for betalt OSI kontingent. I tillegg har vi en avtale om rabattert pris klippekort. 10 klipp for 840 kroner, men da må man komme mellom 09:00-15:30 eller 20:00-23:00 på hverdager, Mandag-Torsdag (På fredager kan man bruke kortet hele dagen). I helgene kan man bruke kortet mellom 16:00-20:00.

Oslo Sportslager

Sportslageret er en butikk hvor svært dyktige folk selger deg klatreutstyr. Her gis alle medlemmer av OSI Klatregruppa 10% avslag ved kjøp over 300,- og 15% over 1500,- Noen handlekvelder i året får vi 20% på alt (!) bortsett fra Everest sykler. Besøk Oslo Sportslager i Torggata 20, eller se nettsiden.

Piteraq – Tinder & Banditter

Piteraq – Tinder & Banditter har butikker i Parkveien 19 og på Sandvika Storsenter. Der selger de ski-, klatre- og ekspedisjonsutstyr. OSI Klatring sine medlemmer får  25% på XC Sports merkevarer inkl. DMM, Edelrid og Tenaya og 15% på øvrige merkevarer i butikken. I tillegg blir OSI Klatrings medlemmer invitert til eksklusive salg. For å få rabattene må man registrere seg for rabattkort med navn og epostadresse. 

PUST - Resoling Lab

PUST - Resoling Lab, som ligger i Jens Bjelkes gate 62, er en butikk dedikert til å fornye fottøyet ditt. PUST lager nye soler til dine klatresko, vanlige sko, løpesko, og approach-sko, samt støvler. Butikkeier Daniele tilpasser reparasjonen av skoene dine basert på dine behov og preferanser. Som medlem av OSI Klatring får du rabatt, minst 300 NOK avslag fra den opprinnelige prisen, når du resåler klatreskoene dine hos PUST.

For flere detaljer om prisen, ta kontakt med oss på epost eller Facebook, da sluttprisen kan variere.

Er du usikker på om skoene dine trenger resåling? Følg denne guiden laget av PUST for nyttige innsikter!

Følg denne guiden for å bekrefte ditt medlemskap i OSI Klatring.

Sportsnett

Sportsnett har butikk i Olav Vs gate 6 i Oslo, men er også en nettbutikk. De har det aller meste av sportsutstyr i retning bratt friluftsliv, stort utvalg i kjente merker og gode priser på disse. Det beste med Sportsnett er at butikken drives av folk som kan tur og ekstreme ekspedisjoner, så her får man skikkelige råd om utstyr. Blant de ansatte finner du Norges fremste kompetanse på klatreutstyr, med erfart kjennskap til bruken av produktene de viser deg. I tillegg til god service, sponsing og rabatt på utstyr til drift av klubben, har alle medlemmer til enhver tid 15 % rabatt på alle produkter hos Sportsnett (unntatt tilbudsvarer).


Discounts

PHYSIOTHERAPY

Receive a discount on physiotherapy treatment with some climber physiotherapists. Stian, Hannah, and Øyvind are not only wonderful health care professionals, but also incredible climbers.

Øyvind Ville - Reimbursement Right - You only pay a small share of the cost and the state covers the rest. Holten Institutt at Sandaker, Sandakerveien 59. Contact Øyvind for an appointment through phone: 22151264 or email at oyvindville[at]gmail[dot]com.

Stian Christophersen -10% off all consultation type meetings at Apex Klinikken

Volvat - Hanna Midtbø - 20% discount on normal price for physiotherapy at Volvat. Non-student members 34 years or younger can get the free student membership and then have a 20% discount. Bring proof of your OSI Klatring membership and register the membership in the reception before the appointment.

Simen Schei Eikbu -15% first time consultation and follow ups at Majorstuen Fysikalske Institutt

SHOPS

Klatreverket

Members of OSI Klatring get 15% off equipment at Klatreverket (not applicable to books and belay glasses). All you need is to bring a receipt for paid OSI membership. We also have an agreement on 10-entrance-tickets for 840 kroner, but you need to climb between 09:00-15:30 or 20:00-23:00 on weekdays, Monday-Thursday (on Fridays you can use the card all day). On weekends you can use the card between 16:00 to 20:00. 

Oslo sportslager

Sportslageret is a shop where highly skilled people sell you climbing equipment. Here all members of the OSI Klategruppa receive 10% discount on purchases over 300, - and 15% over 1500, - Some shopping nights a year we get 20% on everything(!), apart from Everest bikes. Visit Oslo Sportslager in Torggata 20, or see the website. 

Piteraq - Tinder & Banditter

Piteraq - Tinder & Banditter is located in Parkveien 19, and at Sandvika Storsenter. There they sell ski, climbing, and expedition equipment. OSI Climbing members receive 25% on XC Sports brands including DMM, Edelrid, and Tenaya and 15% on other brands in the store. In addition, OSI Climbing members are invited to exclusive sales. To get the discounts, you must register for discount cards with name and email address.

PUST - Resoling Lab

PUST - Resoling Lab, located at Jens Bjelkes gate 62, is a small workshop that is dedicated to rejuvenate your footwear. Breathe new life to your climbing, regular, running, or approach shoes, as well as boots. Store owner Daniele tailors the repair of your shoes based on your needs and preferences. As a OSI Klatring member you will get a discount, at least 300 NOK off the original price, when you resole your climbing shoes at PUST. 

For more details about the price, feel free to reach out to us on mail or Facebook, as the final price may vary. 

Not sure if your shoes need resoling? Follow this guide created by PUST for helpful insights! 

Follow this guide to provide evidence of your OSI Klatring membership.

Sportsnett

Sportsnett has a shop in Olav Vs gate 6 in Oslo, but is also an online store. They mostly have sports equipment in the direction of steep outdoor activities, a wide range of well-known brands and good prices. The best thing about Sportsnet is that the shop is run by people who travel and do extreme expeditions, so you can get real advice on equipment. Here you will find Norway's foremost expertise in climbing equipment, familiar with the use of the products they show you. In addition to good service, sponsorship and discount on club equipment, all members have a 15% discount on all products at Sportsnet (except for promotional items) at any time.