VÅR STUDENTPRIS:

320,-

PER SEMESTER


BLI MEDLEM

OSI Klatring er en undergruppe av studentforeningen Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI). OSI Klatring er bygd på studenters innsats, og skal være et tilbud for og av studenter. Vi tilbyr alle typer klatring, fra innendørs buldring, tauklatring, trad og isklatring i fjellet. OSI Klatring jobber for å ha et sosialt og aktivt klatremiljø blant studenter. Vi arrangerer mange aktiviteter i løpet av semesteret, og har mange lavterskel tilbud som mandagstreninger i Blindernhallen og Fredagsklatringen på Vulkan. Vi tar hånd om et buldrerom hos SiO Athletica på Blindern, og har klatreutstyr som kan bli lånt ut til alle medlemmer gratis. Vi oppfordrer alle som er interesserte i klatring til å bli medlemmer i OSI Klatring, se BLI MEDLEM siden.

 

Mangfold, likestilling og inkludering

Vi forplikter oss til å fremme et mangfoldig og inkluderende miljø. Vi ønsker at alle skal føle seg hjemme i vår sportsklubb uansett ferdigheter, kropp og utseende, kultur, språk og etnisitet, kjønnsidentititet og legning, religion og spiritualitet, diett og klatrestil. 

Varslingssentral

Opplever du trakassering, mobbing, rasisme eller annen ugrei oppførsel enten av andre medlemmer eller styremedlemmer har OSI en egen varslingssentral. Her kan man anonymt, hvis ønsket, sende inn varsel. Ikke nøl med å si ifra! 

Para-klatring

Vi vil at alle skal føle seg hjemme uansett funksjonshemning. Er du hørselshemmet, bevegelseshemmet, synshemmet eller utviklingshemmet og usikker på om klatring er noe for deg, ta kontakt! Enten med oss eller med Simen Kjelsrud (fagkonsulent paraidrett). Paraidrett har også sin egen nettside og facebook-side

Vi i styret jobber for:

 • Et godt klatretilbud og klatremiljø for studenter 
 • Arrangere ulike kurs og turer
 • Investere i utstyr som kommer våre medlemmer til gode

Som medlem får du: 

 • Bli del av et sosialt, inkluderende og aktivt klatremiljø
 • Delta på mange morsomme klatrearrangementer og turer
 • Kurs og treninger 
 • Låne av utstyr 

For mer informasjon se INFO siden.

Medlemskap i OSI Klatring fordrer også medlemskap i hovedorganisasjonen OSI (120,- per semester for studenter, 300,- ikke studenter).

Priser Våren 2022:

Studenter: 200 NOK

Ikke studenter: 300 NOK

*(I tillegg til medlemsavgift til OSI sentralt, 120kr for student, 300kr for ikke-student)

For å kunne bruke buldrerommet og klatreveggen, er det nødvendig å betale medlemskap hos SiO Athletica, fordi disse fasilitetene er lokalisert på SiO.

Dersom du blir medlem hos oss, lover vi å:

 • Gjøre alt vi kan for at klatretilbudet på Blindern er så godt som mulig.
 • Arrangere kurs og turer
 • Investere i utstyr som kommer våre medlemmer til gode.

Prices spring 2022:

Student 200 kr 

Non-student 300 kr

(+ OSI fee of 120 kr for all)

Bærekraft

Klimaendringene påvirker lekeplassene som vi friluftsentusiaster ønsker å benytte oss av. Som talspersoner for en sunn og aktiv livsstil skal vi ikke sitte å passivt se på at bare forurensning tar 7 millioner liv årlig. Hyppigere klimakatastrofer ødelegger og skaper fortvilelse blant verdens fattigste og mest sårbare folkegrupper og dyr, og vi som medfølende mennesker skal ikke bare akseptere dette. Vintrene blir kortere, isbreene forsvinner og ekstremvær blir vanligere, og vi som elsker alt hva Oslo og Norge har å tilby, skal ikke være med på å akselerere denne negative utviklingen. 


Som klubb har vi som mål å fremme bærekraftig praksis, ved å operere lokalt, ved å være miljøforvaltere, og ved å planlegge arrangementene våre med fokus på bærekraft.


Vi skal etterlate oss naturen i bedre tilstand enn den vi fant den i

Vi skal arrangere sammenkomster med fokus på bærekraft ved å f.eks. unngå bruk av engangsbestikk og engangsservise, og heller be våre medlemmer medbringe gjenbrukbart bestikk og flasker/tallerkener. 

Vi ønsker å operere lokalt, for å redusere miljøpåvirkningen av reiser, eller velge miljøvennlige reisemåter slik som tog eller buss, fremfor fly.

Når vi som klubb serverer mat skal vi alltid tilby et vegetarisk/vegansk alternativ

Vi har som mål å oppmuntre til gjenbruk ved å tilby resåling av klatresko til redusert pris, framfor kjøp av nye produkter. 


English

Description

OSI Climbing is a subgroup of the Oslo Students' Sports Club (OSI). OSI Climbing is run by students for students. We practice all types of climbing: indoor bouldering, rope climbing, trad, and ice climbing in the mountains. OSI Climbing works to build a social and active climbing environment among students. We plan many activities throughout each semester and we have many low-threshold offers such as Friday climbing at Vulkan. We operate a bouldering room at SiO Blindern, and we have equipment that can be borrowed by all members. We encourage all who are interested in climbing to become members in OSI Climbing by registering on the BLI MEDLEM (become a member) page.

Diversity

We celebrate diversity and inclusion in all of its forms including but not limited to differences in ability and disability, body size and physical appearance, race, culture, language and ethnicity, gender identity and sexual orientation, religion and spirituality, dietary restrictions and climbing styles. 

Whistleblowergate

Have you experienced harassment, bullying, racism or other inexcusable behaviour either from other members or board members, do not hesitate notifying OSI! OSI has their own whistleblowergate where you can anonymously

Para-Climbing

We want everyone to feel welcome regardless of disabilities. Are you either hearing, visually, mobility or developmentally impaired and unsure if climbing is for you do not hesitate messaging either us or Simen Kjelsrud (professional consultant Parasports). If you would like more information the Norwegian parasports association have their own website and facebook page.


The executive board works for:

 • A good climbing offer and environment for students
 • Arrange courses and trips
 •  Invest in equipment for borrowing

As a member, you:

 • Become a part of a social, inclusive, and active climbing community
 • Participate in many fun climbing events and outings
 • Can attend courses and training sessions
 • Borrow equipment for no additional cost

For more information, see the INFO page.

Membership in OSI Climbing requires membership in the main organization OSI (120 per semester for students, 300 for non-students).

Prices Autumn 2021: 

Students: 200 NOK

Non-students: 300 NOK

*(+ OSI fee of 120 NOK for students and 300 NOK for non-students)

To use the boulder room and the climbing wall, it is also necessary to have a membership in SiO Athletica, as these facilities are located in SiO's premises. 
UTSTYR
Lån utstyr
Rabatter


LOKALER 
Blindern Athletica:
Buldrerommet
Klatreveggen
CHAT MED OSS

Den raskeste måten å få svar på.


TA KONTAKT

OSI SENTRALT

Få siste nytt fra hovedstyret.


BESØK SIDEN

FØLG OSI KLATRING