Innmelding OSI Klatring

Vi er veldig glade for at du vil bli med som medlem! Vit at det kan ta noen dager å få søknaden godkjent av et av våre styremedlemmer :-) Du vil få en epost tilsendt når det skjer!

*Ingen refusjon vil bli tilbudt etter betaling. All regelmessig planlagt trening kan være utsatt for avlysning med kort forvarsel.


We are happy to see you want to join as a member! Just know that it may take a few days for your application to be approved by one of our board members :-) You will be notified via mail when it is approved!

*No refunds will be provided after payment. All regularly scheduled services are subject to end with short notice. 

Change to English Change to English

*Påkrevd felt

*Født:

Personal data is processed in accordance with the Personal Data Act. Read more about personvern.